Μαθήματα γερμανικών στο Βερολίνο

Deutsch
de luxe

στην πιο όμορφη γλωσσική σχολή στο Βερολίνο

περισσότερa
Ποσο θα κοστισει?

Kommentar

COMMENTS? QUESTIONS?
More in the privacy statement.

Περιεχόμενα και Μεθόδοι διδασκαλίας

Μεθόδοι διδασκαλίας

Η διδασκαλία βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην επικοινωνία. Οι καθηγητές ενθαρρύνουν τους μαθητές να μιλούν όσο το δυνατό περισσότερο διορθώνοντας τα λάθη τους και λύνοντας όλες τις απορίες τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθηγητές πατήστε εδώ.

Παιδαγωγικό υλικό

Διδακτικά βιβλία: Passwort Deutsch, Tangram, EM και υλικό επιλογής των καθηγητών(βιβλία, άρθρα εφημερίδων, DVD)

Περιεχόμενο προγραμμάτων εκμάθησης Γερμανικής γλώσσας:

Όλα τα πρόγραμμα βασίζονται στους 4 στόχους διδασκαλίας: κατανόηση ακουστικού κειμένου, κατανόηση γραπτού κειμένου, εξάσκηση γραπτού και προφορικού λόγου. Οι συζυτήσεις στην τάξη βοηθούν στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στη σωστή δομή των προτάσεων. Η Γραμματική δεν διδάσκεται ξεχωριστά, αντίθετα συνδυάζεται με περιεκτικά και επίκαιρα κείμενα τα οποία παρέχουν πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές γνώσεις ζωτικής σημασίας. Μερικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο συζύτησης στην τάξη είναι: ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική ζωή, απασχόληση και εργασία, ιστορία του Βερολίνου και πολιτισμική ταυτότητα.

Μαθήματα Γερμανικών με θεματολογία: Οικονομικά

Το Πρόγραμμα αυτό έχει σκόπό την εκμάθηση οικονομικής ορολογίας για τον επιχειρηματικό κόσμο: ορολογία διαπραγματεύσεων, συναντήσεων και παρουσιάσεων, εμπορικής αλληλογραφίας και τηλεφωνίας. Διδάσκεται η κατανόηση και η επεξήγηση γραφικών παραστάσεων, διαγραμμάτων, στατιστικών αναφορών. Επίσης διδάσκεται ο σχηματισμός και η κατανόηση υπομνημάτων, η σύνταξη εμπορικών επιστολών και αναφορών στα Γερμανικά καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας σε συζυτήσεις και επιχειρηματικές συναντήσες.

Μαθήματα Γερμανικών με θεματολογία: Νομική

Το Πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε διάφορες μορφές δικαίου δίνοντας έμφαση στο Ευρωπαϊκό και Γερμανικό Δίκαιο. Διδάσκεστε πώς να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συντάξετε νομικά κείμενα στα Γερμανικά. Αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωσή με την χρήση της Γερμανικής γλώσσας σε νομικά ζητήματα. Επίσης, εάν επιθυμείτε μπορείτε να συναντηθείτε με Γερμανούς δικηγόρους.

Μαθήματα Γερμανικών με θεματολογία: Δημοσιογραφία

Έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας, οι σημαντικότεροι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς επίσης και διάφορα πολυμέσα αποτελούν την εισαγωγή του προγράμματος αυτού. Εξασκήστε στην τηλεφωνία, στη συλλογή πληροφοριών, στη διαγώνια ανάγνωση, στην προετοιμασία σύντομων εκθέσεων, χειρογράφων καθώς και συνεντεύξεων. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφθείτε εκδοτικούς οίκους στο Βερολίνο και να συναντηθείτε με Γερμανούς δημοσιογράφους.

Μαθήματα Γερμανικών για καθηγητές Γερμανικών ως ξένη γλώσσα

Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην αναθεώρηση και συζήτηση προσφάτων αλλαγών και εξελίξεων στον τομέα διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα. Μπορείτε να βελτιώσετε τον τρόπο ομιλίας και έκφρασής σας και να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες εκδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων καθώς και για διάφορες νέες μεθόδους εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επισκευθείτε Γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.