Γερμανικά μαθήματα για παιδιά και εφήβους στη Γερμανία

Βερολίνο
και Μόναχο

Γερμανικά μαθήματα για παιδιά και εφήβους

Ποσο θα κοστισει?

Kommentar

COMMENTS? QUESTIONS?
More in the privacy statement.

Γερμανικά μαθήματα για εφήβους - Τιμές 2019

Οι παρακάτω τιμές αναφέρονται στα γερμανικά μαθήματα για τους νέους (καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στο Βερολίνο και στο Μόναχο και προγράμματα ανταλλαγών γυμνασίου στη Γερμανία). Οι τιμές για τους ενήλικες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εγγραφείτε

1. Καλοκαιρινά στρατόπεδα στο Βερολίνο

DATES

23 JUN - 18 AUG 2019 (German coures)
23 JUN - 18 AUG 2019 (English courses)
Arrival / departure: SUN
See camp description 

 1 week2 weeks3 weeksadd. week
activities880 €1.530 €2.260 €730 €
sailing/tennis
(3 x 90 min/week)
970 €1.710 €2.530 €810 €


Book now

INCLUDED

 • 15 lessons/week (German or English)
 • max. 12 per class
 • 4 levels: beginners, elementary, intermediate, advanced
 • 3 activities/day on campus
 • 2 excursions/week to the city center of Berlin
 • on campus accommodation: 2-3 bedded rooms, own shower/WC
 • full board
 • transport costs and entry fees for GLS activities
 • transfer from Berlin airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm 
 • Insurance (medical, luggage, liability)
 • 24 hour tutoring by GLS staff on campus

Not included

 • Extra transfer out of schedule: 100 EUR one way
 • Extra day: 100 EUR

DATES

23 JUN - 11 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See camp description 

1 week2 weeks3 weeksadd. week
1.080 €1.880 €2.760 €880 €


Book now

INCLUDED

 • 20 lessons/week
 • max. 12 per class
 • 4 levels: beginners, elementary, intermediate, advanced
 • 2 activities/day on campus or nearby, i.e. surfing, canoeing, swimming
 • 2 excursions/week to the city center of Berlin
 • on campus accommodation: 2-3 bedded rooms, own shower/WC
 • full board
 • transport costs and entry fees for GLS activities
 • transfer from Berlin airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • Insurance (medical, luggage, liability)
 • 24 hour tutoring by GLS staff on campus

Not included

 • extra transfer out of schedule: 120 EUR one way
 • extra day: 100 EUR

DATES

23 JUN - 11 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See center description 

1 week2 weeks3 weeksadd. week
1.060 €1.850 €2.720 €870 €

 

Surcharges:
Double room: 105 €/week
Single room: 210 €/week


Book now

 
INCLUDED

 • 20 lessons/week
 • 2 activities/day - sightseeing and sports in Berlin 
 • 1 excursions/week
 • on campus accommodation: 3-bed rooms, own shower/WC. Double and single rooms at a surcharge
 • full board
 • transfer from Berlin airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • Insurance (medical, luggage, liability)
 • 24 hour tutoring by GLS staff on campus

Not included

 • public transportation 2 - 4 weeks: ca. 60/80 EUR
 • extra day: 100 EUR
 • extra transfer out of schedule: 80 EUR one way

DATES

23 JUN - 11 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See camp description 

German course1 week2 weeks3 weeksadd. week
20 lessons/week1.060 €1.850 €2.720 €870 €
25 lessons/week1.120 €1.940 €2.860 €920 €


Book now

INCLUDED

 • 20 or 25 German lessons/week
 • max. 12 per class
 • 4 levels: beginners, elementary, intermediate, advanced
 • 2 activities/day
 • 1 excursions/week
 • on campus accommodation: 2 bed rooms, own shower/WC
 • full board 
 • transfer from Berlin airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • Insurance (medical, luggage, liability)
 • 24 hour tutoring by GLS staff on campus

Not included

 • public transportation 2 - 4 weeks: ca. 60/80 EUR
 • extra day: 100 EUR
 • extra transfer out of schedule: 80 EUR one way

DATES

23 JUN - 11 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See program description 

1 week2 weeks3 weeksadd. week
970 €1.680 €2.490 €810 €


Book now

INCLUDED

 • 20 German lessons/week
 • max. 12 per class
 • 4 levels: beginners, elementary, intermediate, advanced
 • 2 activities/day on campus or in Berlin
 • 1 excursion/week to places outside Berlin, i.e. Potsdam, Sachsenhausen
 • on campus accommodation: 3-5 bedded rooms,  shower/WC on the hall
 • full board
 • entry fees for GLS activities
 • transfer from Berlin airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • Insurance (medical, luggage, liability)
 • 24 hour tutoring by GLS staff on campus

Not included

 • public transportation 2 - 4 weeks: ca. 60/80 EUR
 • extra day: 100 EUR
 • extra transfer out of schedule: 80 EUR one way

DATES

23 JUN - 18 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See program description

 1 week2 weeks3 weeksadd. week
Accommodation A + B970 €1.680 €2.490 €810 €
Accommodation C 880 €1.520 €2.250 €730 €


Book now

Accommodation A, B, C:

 • A = on campus, 3 - 5 bed room, own bathroom, TV
 • B = hostel in walking distance, 2 bed room, own bathroom, TV (Hotel4Youth - distance on a Google map)
 • C = hostel in walking distance, 3 - 5 bed room bed room, own bathroom, TV (Meininger  - distance on a map)

INCLUDED

 • transfer from Berlin airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • 20 German lessons/week, from 3.30 - 7 pm
 • max. 12 per class, levels elementary, intermediate, advanced (no beginners)
 • 2 activities/day in Berlin, entrance fees included
 • 1 excursion/week to places outside Berlin, i.e. Potsdam
 • accommodation incl. half board (breakfast and dinner - lunch is available at the GLS cafeteria)
 • insurance (medical, liability,luggage)

Not included

 • public transportation 2 to 4 weeks: ca. 60/80 EUR
 • extra day: 100 EUR
 • extra transfer out of schedule: 80 EUR one way

2. Summer camps in Munich

DATES

23 JUN - 11 AUG 2019 (German coures)
21 JUL - 11 AUG 2019 (English courses)
Arrival / departure: SUN
See camp description 

 1 week2 weeks3 weeksadd. week
activities1010 €1.760 €2.610 €850 €
tennis (3 x 60 min/week)1.100 €1.960 €2.910 €950 €
soccer (3 x 90 min/week)1.070 €1.880 €2.790 €910 €


Book now

INCLUDED

 • 20 lessons/week (German or English)
 • max. 12 per class
 • 4 levels: beginners, elementary, intermediate, advanced
 • 2 activities/day
 • 2 excursions/week
 • on campus accommodation: 2-4 bedded rooms, shower/WC on the hall
 • full board
 • transport and entry fees for GLS activities
 • insurance (medical, liability, luggage)
 • transfer

Not included

 • extra transfer out of schedule: 160 EUR one way
 • extra day: 100 EUR

DATES

23 JUN - 18 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See camp description

1 week2 weeks3 weeksadd. week
1.150 €1.990 €2.950 €960 €


Book now

INCLUDED

 • 20 German lessons/week
 • max. 12 per class
 • 3 levels: elementary, intermediate, advanced (no beginners)
 • 2 activities/day
 • 2 excursions/week
 • on campus accommodation: 3-4 bedded rooms, own  shower/WC
 • full board
 • transport and entry fees for GLS activities
 • insurance (medical, liability, luggage)
 • transfer

 Not included

 • extra transfer out of schedule: 160 EUR one way
 • extra day: 100 EUR

DATES

30 JUN - 11 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See camp description

1 week2 weeks3 weeksadd. week
1.100 €1.920 €2.840 €920 €


Book now

INCLUDED

 • 20 German lessons/week
 • max. 12 per class
 • 3 levels: elementary, intermediate, advanced (no beginners)
 • 2 activities/day
 • 2 excursions/week
 • accommodation in the castle: 4-5 bedded rooms,  shower/WC on the hall
 • full board
 • entry fees for GLS activities
 • transfer from Munich airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • insurance (medical, liability, luggage)
 • 24 hour tutoring by GLS staff in the castle

Not included

 • public transportation ca. 30 EUR / week
 • extra transfer out of schedule: 100 EUR one way
 • extra day: 100 EUR

DATES

30 JUN - 11 AUG 2019
Arrival / departure: SUN
See camp description 

 1 week2 weeks3 weeksadd. week
20 lessons/week1.080 €1.880 €2.780 €900 €
25 lessons/week1.170 €2.030 €2.990 €960 €


Book now

INCLUDED

 • 20 or 25 German lessons/week with max. 12 per class
 • max. 12 per class
 • 4 levels: beginners, elementary, intermediate, advanced
 • 2 activities/day
 • 1 excursion/week
 • accommodation on campus: 2-4 bed rooms,  ensuite shower/WC
 • full board
 • entry fees for GLS activities
 • transfer from Munich airports and stations on Sundays 8 am - 10 pm
 • insurance (medical, liability, luggage)
 • 24 hour tutoring by GLS staff

Not included

 • public transportation ca. 30 EUR / week
 • extra transfer out of schedule: 160 EUR one way
 • extra day: 100 EUR

3. High School Germany (13 - 18 yrs)

 Day schoolsBoarding schools
 classic*select* 
2 months3590 €4150 € 
3 months4590 €5400 € 
4 months5290 €6400 € 
5 months5980 €7400 €from 10000 €
11 months10980 €12980 €from 18000 €

* CLASSIC: no choice of city, SELECT: choice of city. See choices HERE
Preparatory German courses: 1.740 € per month: more


Book now

INCLUDED:

 • placement at a German high school
 • accommodation as booked, boarding or host family, full board
 • supervision by a member of GLS staff
 • providing of all necessary information material
 • a certificate of attendance, issued by the German high school
 • 3 GLS reports per year, 2 per semester
 • orientation meeting after arrival organized by the local coordinator
 • transfer from the nearest airport or station to accommodation
 • letter of invitation for visa application
 • help with all questions and problems from GLS office Berlin and the respective regional office

Additional services for students attending a high school in Berlin:

 • free German course (2 lessons on 2 afternoons every week) on the GLS campus in Berlin
 • one free weekend excursion, e.g. to Hamburg or Dresden
 • free Get Ready Weekend together with German exchange students (more)
 • free Christmas dinner at the GLS restaurant "Die Schule"

Not included are:

 • insurance (liability, medical, accident, personal items): 10 EUR/week - obligatory
 • pocket money - ca. Euro 150 - Euro 200 per month
 • books and course material
 • for non-boarders travelling expenses between school and accommodation
 • preparatory German language course