Πρακτική άσκηση στο Βερολίνο

Πρακτική άσκηση
στο Βερολίνο

πώς να εφαρμόσει?

περισσότερa
Ποσο θα κοστισει?

Kommentar

COMMENTS? QUESTIONS?
More in the privacy statement.

Πρακτική στο Βερολίνο - αναφορές ...

Διάβασαι τι λέναι οι άλοι για τις πρακτικές που τους κανόνισε η GLS στο Βερολίνο - οι αναφορές είναι στα Γερμανικά (θα χρειαστείς Γερμανικά στο επίπεδο B1 όστε να πάρεις μέλος στην πρακτική; Επίσης αναγκέο είναι να επισκεφτής μαθήματα Γερμανικών για 4 ευδομάδες στην GLS: περισσότερα για απαιτήσοις)

 • María Merino, Córdoba, Spain, Umweltwissenschaft ...lesen
 • Waser Thierry, Sierre, Switzerland, Student, Archivar ...lesen
 • Rachel Lancaster, Beeston, Cheshire, United Kingdom, Tourismus Praktikum als Studentin ...lesen
 • Pascal-Anne Lavallée, Lac-Mégantic, Canada, Lehrerin ...lesen
 • Kate Sedgwick, Norwich, United Kingdom, Jura Praktikum als Juristin ...lesen
 • Justyna, Warschau, Poland, Marketing Praktikum als Studentin ...lesen
 • Peter, Copenhagen, Denmark, MA in French and German Studies ...lesen
 • Maitane Aramberri Garayoa, Madrid, Spain, Ich habe Tourismus und Betriebwirtschaft studiert und bei einem International Film Festival gearbeitet ...lesen
 • Teresa Godoy, Sevilla, Spain, Chemical Engineering ...lesen
 • Federico Gallego, Granada, Spain, law, finished university studies in Granada ...lesen
 • Daniel, Sao Paolo, Brazil, electronics, finished university studies in Brazil ...lesen
 • Balint Sass, Budapest, Hungary, Jurist ...lesen
 • Dias Christine, paris, France, Studentin Betriebwirtschaftslehre ...lesen
 • Margherita Grosso, Milano, Italy, Studium in Kulturwirtschaft, verschiedene Praktika ...lesen
 • Michelle Hensel, Brisbane, Australia, Bachelor Business Management/Arts ...lesen
 • Katarzyna, Poznan, Poland, Master Ingenieur fur Umweltschutz ...lesen
 • Ibrahim Kessba, Kairo, Egypt, Student ...lesen