Γερμανικά μαθήματα στο Βερολίνο - επίπεδα μαθημάτων αρχαρίων έως προχωρημένων

Από
αρχάριους

έως προχωρημένους: Πόσο καιρό χρειάζεται για να μάθει γερμανικά?

Ποσο θα κοστισει?

Kommentar

COMMENTS? QUESTIONS?
More in the privacy statement.

Γερμανικά - επίπεδα και εξετάσεις @ GLS Campus Berlin

Η εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας βασίζεται σε 6 διαφορετικά επίπεδα, από το A1 μέχρι το C2, όπως ακριβώς ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα. Κάθε Δευτέρα πραγματοποιούνται εξετάσεις -γραπτές και προφορικές- που σκοπό έχουν την κατάταξη των νέων μαθητών στο σωστό επίπεδο. Επίσης κάθε Παρασκευή οι μαθητές αξιολογούνται με σύντομη γραπτή εξέταση η οποία καταδεικνύει την προσωπική πρόοδο κάθε ματητή. Παρ' όλ' αυτά οι μαθητές μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συζητήσουν με τον καθηγητή τους για την προσωπική τους πρόοδο.

Πόσο καλά είναι τα γερμανικά σας; Αφιερώστε λίγη ώρα για να κάνετε το τεστ μας online.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να μάθει γερμανικά?

Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε πόσες εβδομάδες πρέπει να φτάσετε από το ένα επίπεδο στο άλλο. Ανά επίπεδο, απαιτούνται περίπου 160 - 180 μαθήματα.

Standardkurs 
20 μαθήματα
τη βρομάδα
Intensivkurs 
30 μαθήματα τη βρομάδα
Γερμανική γλώσσα εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε στο GLS στο Βερολίνο
A1Κατανοείτε και μπορείτε να απαντήσετε σε απλές ερωτήσεις8 εβδομάδες6 εβδομάδες
A2Μπορείτε να λάβετε μέρος σε απλές καθημερινές συζητήσεις8 εβδομάδες6 εβδομάδες
B1Μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε απλά κείμενα χωρίς λάθοι8 εβδομάδες6 εβδομάδεςtelc B1
Goethe B1
B2Μπορείτε να λάβετε μέρος σε συζητήσεις υψηλότερου επιπέδου10 εβδομάδες*6 εβδομάδες*telc B2
Goethe B2
C1Μπορείτε να γράψετε εκθέσεις και να διαβάσετε εφημερίδες και βιβλίαμεμονωμένα6 εβδομάδες*telc C1
Goethe C1

TestDaf
C2Μιλάτε Γερμανικά με ευχέρεια κατανοώντας ακόμα και ιδιωματισμούςμεμονωμέναμεμονωμέναGoethe C2 

 

* Οι χρόνοι στον πίνακα είναι κατά προσέγγιση δεδομένα. Πόσο καιρό θα σας πάρει για να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο θα εξαρτηθεί επίσης από προσωπικούς παράγοντες όπως η εμπειρία εκμάθησης ή τον προϋπολογισμό του χρόνου. Ανάλογα με την ταχύτητα της ομάδας, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί κάθε επίπεδο δεξιοτήτων. Οι γρήγοροι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν ομάδες (μετά από διαβούλευση με τον δάσκαλο).

Για παράδειγμα: Εάν τώρα είστε στο επίπεδο A2 και θέλετε να δώσετε την εξέταση για το δίπλωμα TestDaF (C1) τότε θα χρειαστείτε 6 μήνες με 20 μαθήματα τη βδομάδα ή ca. 4 ​​μήνες σε μια σειρά μαθημάτων με 30 μαθήματα την εβδομάδα. 

** Εξετάσεις γερμανικής γλώσσας που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο GLS στο Βερολίνο

Η γερμανική σχολή γλωσσών GLS στο Βερολίνο είναι ένα επίσημο κέντρο δοκιμών για τα πιστοποιητικά Telc Deutsch και TestDaF.