Εντατικά γερμανικά μαθήματα στο Βερολίνο για ενήλικες

Πόσο καιρό ....

θα χρειαστεί να μάθουν γερμανικά?

περισσότερa
Ποσο θα κοστισει?

Kommentar

COMMENTS? QUESTIONS?
More in the privacy statement.

Γερμανικά μαθήματα στο Βερολίνο

... κάθε Δευτέρα ξεκινούν νέα μαθήματα Γερμανικών και οι ηλικίες των συμμετεχόντων ποικίλουν από 18 μέχρι 80 χρονών. Το παρεχόμενο παιδαγωγικό υλικό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καθηγητές πατήστε εδώ. Επίσης το βιβλιοπωλείο του GLS διαθέτει Γερμανικά βιβλία καθώς επίσης και βιβλία σε άλλες διεθνείς γλώσσες. Η διάρκεια μίας περιόδου μαθήματος είναι 45 λεπτά.  Τα μαθήματα συμπληρώνονται με το πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου Δραστηριότητες για απογεύματα και Σαββατοκύριακα.

News & special offers

ADULTS: Special offers from JAN - MAR 2019

Book now and save on German courses on the GLS Campus in Berlin

Έναρξη κάθε Δευτέρα για όλα τα επίπεδα | Όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των πλήρων αρχαρίων | 20 μαθήματα τη βρομάδα | από 6 έως 12 μαθητές σε κάθε ομάδα | 9.00 - 12.30 | η διάρκεια εξαρτάται από εσάς

Τιμές    Εγγραφές

Χρονοδιάγραμμα

 Δευτέρα* - Παρασκευή
09.00 - 10.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό
11.00 - 12.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό (menue) 
15.30Αναψυχή και πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βερολίνο


* Τη Δευτέρα οι τάξεις αρχίζουν στις 10 π.μ., λόγω της δοκιμής τοποθέτησης

For students aged 30 or older who want a mature learning environment. 30plus courses are available in summer only when the average age tends to be lower.

Start: every Monday between 24 JUN - 16 AUG 2019 | Όλα τα επίπεδα εκτός από τους αρχαρίους | 20 μαθήματα τη βρομάδα | από 6 έως 12 μαθητές σε κάθε ομάδα | 9.00 - 12.30 | η διάρκεια εξαρτάται από εσάς

Τιμές    Εγγραφές

Χρονοδιάγραμμα

 Δευτέρα* - Παρασκευή
09.00 - 10.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό
11.00 - 12.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό (menue) 
15.30Αναψυχή και πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βερολίνο


* Τη Δευτέρα οι τάξεις αρχίζουν στις 10 π.μ., λόγω της δοκιμής τοποθέτησης

Έναρξη κάθε Δευτέρα για όλα τα επίπεδα | 25 μαθήματα τη βρομάδα | από 6 έως 12 μαθητές σε κάθε ομάδα | 9.00 - 12.30 plus 2 afternoon workshops | Όλα τα επίπεδα εκτός από τους αρχαρίους

Τιμές    Εγγραφές

Χρονοδιάγραμμα

 Δευτέρα* - Παρασκευή
09.00 - 10.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό
11.00 - 12.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό (menue) 
13.15 - 14.452 γερμανικά μαθήματα**
15.30Αναψυχή και πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βερολίνο


* Τη Δευτέρα οι τάξεις αρχίζουν στις 10 π.μ., λόγω της δοκιμής τοποθέτησης
** Τα ημι-εντατικά μαθήματα έχουν μαθήματα απογεύματος 2 ημέρες / εβδομάδα.

Έναρξη κάθε Δευτέρα για όλα τα επίπεδα | 30 μαθήματα τη βρομάδα | από 4 έως 8 μαθητές σε κάθε ομάδα | 9.00 - 14.45 | Όλα τα επίπεδα εκτός από τους αρχαρίους | η διάρκεια εξαρτάται από εσάς 

Τιμές    Εγγραφές

Χρονοδιάγραμμα

 Δευτέρα* - Παρασκευή
09.00 - 10.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό
11.00 - 12.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό (menue) 
13.15 - 14.452 γερμανικά μαθήματα
15.30Αναψυχή και πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βερολίνο


* Τη Δευτέρα οι τάξεις αρχίζουν στις 10 π.μ., λόγω της δοκιμής τοποθέτησης

Έναρξη κάθε Δευτέρα για όλα τα επίπεδα | 30 μαθήματα τη βρομάδα = "Standard" + 10 ατομικά Μαθήματα τη βδομάδα | 9.00 - 14.45 | η διάρκεια εξαρτάται από εσάς

Τιμές    Εγγραφές

Χρονοδιάγραμμα

 Δευτέρα* - Παρασκευή
09.00 - 10.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό
11.00 - 12.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό (menue) 
13.15 - 14.452 γερμανικά μαθήματα**
15.30Αναψυχή και πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βερολίνο


* Τη Δευτέρα οι τάξεις αρχίζουν στις 10 π.μ., λόγω της δοκιμής τοποθέτησης
** Απογευματινά μαθήματα = Απογευματινά μαθήματα - ατομικά μαθήματα

Χρονοδιάγραμμα

 Δευτέρα* - Παρασκευή
09.00 - 10.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό
11.00 - 12.302 γερμανικά μαθήματα
 Break - καντίνα είναι ανοιχτό (menue) 
13.15 - 14.452 γερμανικά μαθήματα**
15.30Αναψυχή και πολιτιστικό πρόγραμμα στο Βερολίνο


* Τη Δευτέρα οι τάξεις αρχίζουν στις 10 π.μ., λόγω της δοκιμής τοποθέτησης
** Απογευματινά μαθήματα, αν έχετε κάνει κράτηση στα μαθήματα semi-intensive, intensive, crash. Τα μαθήματα standard και standard 30plus τελειώνουν στις 12.30 μ.μ.

Παρακαλώ σημειώστε: Τα ημι-εντατικά μαθήματα έχουν μαθήματα απογεύματος μόνο 2 ημέρες / εβδομάδα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Όλα τα πρόγραμμα βασίζονται στους 4 στόχους διδασκαλίας: κατανόηση ακουστικού κειμένου, κατανόηση γραπτού κειμένου, εξάσκηση γραπτού και προφορικού λόγου. Οι συζυτήσεις στην τάξη βοηθούν στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στη σωστή δομή των προτάσεων. Η Γραμματική δεν διδάσκεται ξεχωριστά, αντίθετα συνδυάζεται με περιεκτικά και επίκαιρα κείμενα τα οποία παρέχουν πολιτιστικές, πολιτικές και ιστορικές γνώσεις ζωτικής σημασίας. Μερικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο συζύτησης στην τάξη είναι: ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική ζωή, απασχόληση και εργασία, ιστορία του Βερολίνου και πολιτισμική ταυτότητα.

Course Etiquette

To ensure a fast and smooth learning progress, we ask you to attend classes regularly:

  • Prerequisite for a GLS certificate is a minimum attendance of 80%.
  • Every level finishes with a test: you will need to score at least 60% to advance to the next level.

Πρακτική άσκηση στο Βερολίνο

Πρακτική άσκηση στο Βερολίνο για να συμπληρώσετε τα μαθήματα γερμανικών σας: πατήστε εδώ !